Wie is Yu?Wat doet Yu?Waarom Yu?Vraag het YuWerken bij Yu

Hoe werkt Yu?

De Aanvraag

De verzorgende of verpleegkundige van Yu komt bij de klant thuis. Samen bekijken zij hoe de klant zijn leven (zijn dag) graag wil indelen en wat hij aan ondersteuning nodig heeft om dit te realiseren. Ook wordt gekeken naar de tijden waarop de klant deze ondersteuning wenst en op welke wijze de hulp geboden moet worden.

Offerte

Aan de hand hiervan komt de verzorgende of verpleegkundige met een voorstel. Dit voorstel (uw 'leefplan') is voorzien van een offerte. In dit voorstel staat welke dienstverlening door Yu geleverd wordt, welke diensten (bijvoorbeeld maaltijden of hulpmiddelen) anderen leveren, en of hier kosten aanbonden zijn.

Gaat de klant akkoord, dan zal de zorgverlening direct nadat de indicatie bij de klant binnen is, van start gaan.

Elke dag is anders

Yu beseft dat elke dag anders is, daarom past Yu haar dienstverlening eventueel elke dag aan aan de wensen van de klant.

Met de klant wordt elke keer bekeken of de hulp naar wens is of dat er aanpassingen wenselijk zijn. Dit in principe binnen de kaders van de indicatie. Worden deze kaders overschreden, dan wordt de klant hiervoor gewaarschuwd en de gevolgen besproken.

 

Overzicht van de geleverde diensten

De klant krijgt elke maand een overzicht van de uren die Yu voor de klant gewerkt heeft. Op basis hiervan kan de klant de "eigen bijdrage" die door het CAK geïnd wordt nauwkeurig controleren. Levert Yu ook zorg die niet geïndiceerd is, of worden de diensten vanuit een PGB betaald, dan ontvangt de klant maandelijks een rekening van Yu.