Wie is Yu?Wat doet Yu?Waarom Yu?Vraag het YuWerken bij Yu

Waarom Yu?

Yu is ontstaan omdat klanten steeds vaker behoefte hebben aan een zeer flexibele dienstverlening. Een dienstverlening die zich aanpast aan de omstandigheden van de klant. Binnen de huidige wet- en regelgeving (CAO’s, werktijdenbesluit e.d.) kunnen bestaande zorgorganisaties dit - ondanks alle goede wil - vaak niet te realiseren. Yu is zó georganiseerd dat zij wel op deze vraag kan inspelen.

Aanleiding

De corporatieholding Friesland ontwikkelde vorig jaar in Stiens een nieuw appartementencomplex voor ouderen. Tezamen met de zorggroep Palet werd bekeken of het mogelijk was om de huurders de garantie te geven dat – wat er ook zou gebeuren – zij altijd in hun woning verzorgd zouden kunnen worden. Een 100% garantie kon niet afgegeven worden. Met name voor kwetsbare ouderen (bij bijvoorbeeld dementie) en voor huurders die op steeds wisselende tijden geholpen wilden worden was dit een probleem. Voor Palet en de corporatieholding Friesland was dit de aanleiding tot het ontwikkelen van een nieuw zorgconcept: YU

Palet en de corporatieholding Friesland zijn zo enthousiast over het concept dat zij al snel besloten om het concept ook buiten Stiens aan te bieden. Inmiddels heeft de Kwadrant groep het concept omarmt, zodat Yu in grote delen van Friesland beschikbaar is.

 

Pilot

Omdat Yu nieuw is, is het eerste jaar een pilot jaar omdat Yu de Europese erecode van Franchising volgt. Yu wil kwaliteit bieden. Niet alleen in de zorg- en dienstverlening, maar ook op het gebied van Franchising.

Zorgkantoor

Het zorgkantoor van Friesland steunt het concept en de pilot. Hierdoor is het mogelijk om (vrijwel) alle zorg en ondersteuning vraaggestuurd te leveren aan klanten.

Zoeken naar

Algemeen