Wie is Yu?Wat doet Yu?Waarom Yu?Vraag het YuWerken bij Yu

Financiering

Als een klant een indicatie heeft, kan hij zowel een PGB aanvragen om Yu in te zetten, als wel Zorg in Natura aanvragen. Niet geïndiceerde vormen van ondersteuning of meer uren dan geïndiceerd is eveneens mogelijk. De klant betaalt dan bij conform de tarieven van Yu.

Zorg in Natura

Als de klant voor Zorg in Natura kiest, wordt de zorg op papier via een andere zorgorganisatie (Palet of de Kwadrant groep) geregeld. De klant merkt daar niets van; hij ontvangt de zorg van YU en betaalt een wettelijke eigen bijdrage aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor).

De klant krijgt elke vier weken een overzicht van de uren die YU gewerkt heeft. Op die manier de klant zijn eigen bijdrage makkelijk controleren.

PGB

Als de klant voor een PGB kiest, krijgt hij van uw zorgverzekeraar een bedrag uitgekeerd. Vervolgens koopt de klant de zorg inkopen. Dit betekent dus dat hij van de YU medewerker per vier weken een rekening ontvangt die rechtstreeks aan de YU medewerker betaalt wordt. De klant dient wel verantwoording af te leggen over de uitgaven aan het zorgkantoor. Het PGB geeft meer vrijheid, maar ook iets meer administratie.

 

Tarieven

YU hanteert simpele advies tarieven. Zij zijn inclusief reistijd, voorrijkosten en overige kosten. De tarieven zijn zo bepaald, dat ze heel goed vanuit een Persoonsgebonden Budget vergoed kunnen worden.

De tarieven op een rijtje:

Dienst  Indicatie  Uurtarief 
Huishoudelijke zorg  WMO - gemeente  € 20,- 
Persoonlijke verzorging  Via CIZ  € 27,50 
Verpleging  Via CIZ  € 35,- 
Ondersteunende begeleiding  Via CIZ  € 30,- 
Overige ondersteuning  Geen Indicatie  € 30,- 


Indien er een indicatie is, zijn de tarieven vrijgesteld van BTW. Als er geen indicatie is (bijvoorbeeld bij "overige ondersteuning") dan zijn de bedragen inclusief BTW .

Wat betaalt de client zelf ?

Als er sprake is van een indicatie, dan betaalt de cliënt de kosten veelal niet zelf. Iedere klant krijgt elke maand een overzicht – een rekening - van de uren die de YU medewerker gewerkt heeft. Daarop staat precies wat op welke wijze vergoed wordt en wat de cliënt eventueel zelf moet betalen

Bij ‘Zorg in Natura’ betaalt de cliënt alleen die uren, die buiten de indicatie vallen.

 
Bij Huishoudelijke Zorg betaalt de cliënt eventueel een extra bedrag als de gemeente een bedrag onder de € 20,- per uur vergoedt, of als de cliënt meer uren zorg wenst dan is geïdiceerd.
 
Bij een PGB betaalt de cliënt zelf alle uren uit zijn PGB budget.

 
Bij Overige Ondersteuning – dat is dus alle ondersteuning waarvoor geen indicatie is – betaalt de cliënt de kosten zelf.

 

Zoeken naar

Algemeen