Wie is Yu?Wat doet Yu?Waarom Yu?Vraag het YuWerken bij Yu

Wie is Yu?

Ondersteuning die past !


Yu is een thuiszorgorganisatie met een menselijke maat. Zelfstandige zorg- en verpleegprofessionals die bij Yu zijn aangesloten, zijn trots op hun eigen praktijk met eigen klanten. Dankzij de ondersteuning vanuit het Yu hoofdkantoor, kunnen zij zich concentreren op activiteiten die zij het best en liefst doen: persoonlijke en betrokken uitvoering van zorg- en verpleegtaken waar ú beter van wordt.
 

Bij Yu krijgt u uw eigen privé-verpleegkundige of verzorgende. Samen bepaalt u welke ondersteuning u op welke momenten nodig heeft. Is aanvullende ondersteuning gewenst, denk bijvoorbeeld aan de inzet van een klussendienst, dan wordt dat in overleg geregeld. Op een manier die u past.

Op uw voorwaarden

Dienstverleners van Yu hechten er veel waarde aan, dat u uw dagelijkse leven naar eigen wens kunt blijven inrichten. Daarmee is niet bedoeld dat u zoveel mogelijk zelf moet doen, maar dat de dienstverlening op uw voorwaarden wordt ingevuld.

Yu denkt en handelt vanuit de menselijke maat. Wij bespreken met u hoe u graag heeft dat uw dag er uit ziet. Yu werkt vanuit mogelijkheden en oplossingen. Daarbij wordt gekeken naar wat u prettig en noodzakelijk vindt om zo goed mogelijk te functioneren, óók in tijden van ziekte of met een handicap.

Yu levert vrijwel alle diensten en vormen van zorgverlening: geïndiceerde zorg vanuit een PersoonsGebonden Budget (PGB) of ‘Zorg in Natura’. Heeft u behoefte aan meer uren of andere vormen dan geïndiceerd, dan vult Yu uw wensen op maat in. Voor deze aanvullende diensten, die u zelf moet betalen, rekent Yu zeer redelijke tarieven. Geen verrassingen achteraf! Zorgdiensten kunnen ook collectief worden ingehuurd, binnen gezamenlijke woonvormen, bijvoorbeeld. Met Yu zijn alle taken bespreekbaar.

Stichting

Yu werkt zonder winstoogmerk. De organisatie wil op een verantwoorde en respectvolle wijze met de klant omgaan. Dit betekent voor Yu eveneens dat zij verantwoord met private gelden (belastinggeld) omgaat. Yu is juridisch een stichting.

Zoeken naar

Algemeen